Aplikaci Buildary lze dočasně používat ZDARMA.
Do budoucna bude poplatek hradit osoba/organizace, která zakládá stavbu a to v předpokládané výši 100 Kč za uživatele měsíčně. Uživatelé, kteří jsou na stavbu přizváni, nehradí žádné poplatky.

Registrace