Stavební deník
 • Soulad s platnými právními předpisy
 • Online přístup kdykoli a odkudkoli
 • Výrazné snížení pracnosti
 • Snadné a intuitivní ovládání
 • Převod řeči na text
 • Rychlé vyhledávání informací
 • Bezpracné přehledy a reporty
 • Elektronický podpis záznamů a denních protokolů
 • Learn more
Management úkolů
 • Sdílení informací v projektovém týmu
 • Průběžné sledování postupu řešení
 • Lokalizace úkolu značkou ve výkresu
 • Mimořádně snadná obsluha
 • Dostupnost z mobilních zařízení
 • Přehledná a variabilní evidence
 • Možnost seskupování a filtrování
 • Notifikační systém upozorňující na změny
 • Learn more